Kwaliteit

Een hoge kwaliteit van logopedische zorg bereiken wij door constant aandacht te hebben voor de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Binnen onze praktijk kunt u ervan uitgaan dat uw logopedist:

– is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en/of kwaliteitsgeregistreerd is;
– is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie;
– lid is van een kwaliteitskring;
– zich houdt aan de beroepscode voor logopedisten;
– werkt volgens het methodisch handelen binnen de logopedie;
– de landelijke richtlijnen binnen de logopedie volgt;
– gecertificeerd is om cliënten zonder verwijzing te ontvangen en de hulpvraag te beoordelen (DTL);
– jaarlijks de vereiste na- en bijscholing volgt

Scroll naar top